خانم مهندس فاطمه شاه کرمی

مهندس فاطمه شاه کرمی کارشناس آموزش دانشکده دامپزشکی و کارشناس مجله

خانم مهندس فاطمه شاه کرمی

Fateme Shah karami

کارشناس آموزش دانشکده دامپزشکی و کارشناس مجله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس فاطمه شاه کرمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهدوفصلنامه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه فیلوژنی با توزیع ژن های کد کننده فاکتورهای بیماریزا در ایزوله های اشریشیا کلی جدا شده از دستگاه تناسلی زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرستان زابل به روش Multiplex-PCR (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 4