آقای مصطفی عبدی

مصطفی عبدی سردبیر نشریه

آقای مصطفی عبدی

Mostafa Abdi

سردبیر نشریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مصطفی عبدی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر کیفیت سود (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 10، شماره: 1
2 بررسی همگرایی مدل های اندازه گیری کیفیت سود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 1
3 تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 6، شماره: 3
4 خداباوری و آثار آن در سازمان: مدیران خداباور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 1
5 کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کارایی شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی NDVI از طریق پایش وضعیت پوشش گیاهی حوزه آبخیز دهک استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
2 الویت بندی زیرحوزه ها و تعیین نقاط سیل خیز با استفاده از تلفیق مدل HEC-HMS و GIS در حوزه آبخیز دهک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
3 بررسی برخی از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پروژهی منارید MENARID در سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
4 بررسی چالش های نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
5 بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی و ساختار سررسید بدهی به تفکیک در شرکت های کوچک و بزرگ در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
6 بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی و ساختار سررسید بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
7 بررسی رفتار مالی مشتریان با استفاده از الگوی فرانظری تغییر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
8 بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت مشارکتی روستائیان در حوضه های آبخیز (مطالعه موردی: حوضه آبخیزهامون هیرمند) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 بررسی عوامل موثر بر رفتار مشتری در بانکداری جامع شعب بانک ملت استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
10 بررسی نگرش مصرف کنندگان نسبت به ویژگی شعارهای تبلیغاتی و عبارت شعاربانک های ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
11 بررسی نمایه های ارزیابی پدیده های ترسالی و خشکسالی Nitzche ،SPI PNPI مطالعه موردی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
12 بررسی وضعیت مدیریت دانش در پردیسهای دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
13 چسبندگی هزینه ها: علت و نظریه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
14 شناسایی عوامل موثر بر چگونگی پیاده سازی سیستم بهای تمام شده در جهت بودجه ریزی عملیاتی (مطالعه موردی بخش مالی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی) با استفاده از نرم افزار AMOS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
15 شناسایی و اولویتبندی موانع اجرای استراتژیهای بازاریابی در صنعت مواد غذایی وآشامیدنی با استفاده از AHP فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
16 طراحی الگوی شناسایی عوامل ارتقای مشارکت فرهنگی شهروندان در مدیریت شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
17 قابلیت فهم، افشای آینده نگر و تجزیه و تحلیل و توضیحات مدیریت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
18 کیفیت سود حسابداری: مروری مختصر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
19 مروری بر سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت: مزایا و معایب (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی
20 مروری جامع بر روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت:با معرفی بر تکنیک های جدید آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
21 معرفی مفهوم حسابداری ذهنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
22 نقش حسابرس داخلی در مدیریت ریسک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت