آقای دکتر مجتبی منشی زاده

دکتر مجتبی منشی زاده دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر مجتبی منشی زاده

Dr. Mojtaba Monshi Zadeh

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی منشی زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه علم زبان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی تحول نقش زن از همسر خانه دار تا مصلح اجتماعی براساس نشانه شناسی اجتماعی رمان های سووشون و عادت می کنیم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
2 بررسی تاثیر پارامترتشخیص (نا) پذیری بر روی نمود زبانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 4
3 بررسی سبک شناختی فعل در گلستان، متاثر از حوزه تعلیمی آن با رویکرد نقش گرای نظام مند (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 6
4 رویکردهای غالب روان شناختی زبان پیرامون فرآیند درک اصطلاح (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 1