آقای دکتر سید جعفر شهیدی

دکتر سید جعفر شهیدی استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر سید جعفر شهیدی

Dr. Seyed Jafar Shahidi

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.