آقای دکتر بیژن عباسی

دکتر بیژن عباسی عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی  عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

آقای دکتر بیژن عباسی

Dr. Bizhan Abbasi

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بیژن عباسی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی سیاست گذاری و قوانین و مقررات سلامت در امریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 1
2 تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تاکید بر نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 62
3 رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 3
4 ضرورت در قانون اساسی؛ مفهوم- مرجع تشخیص و نظارت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 15
5 قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 5، شماره: 10
6 گزارشهای کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی عضو؛ ترجمه و تحلیل مختصر آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 9، شماره: 35
7 مبانی حقوقی یارانه های حزبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 1
8 مفهوم قانون در اندیشه های مستشارالدوله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی جایگاه گردشگری مذهبی درایران و اسلام با تاکید براماکن زیارتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
2 اقتصاد مقاومتی ایران در عصر قاجار و نهضت ملی شدن صنعت نفت (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی
3 بررسی مدیریت پروژه های بزرگ عمرانی و راهکارهای اجرایی در کمینه سازی هزینه و زمان (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
4 بررسی نقش مهندسی ارزش درپروژه های عمرانی (دریافت مقاله) همایش جامع بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
5 تاثیر نظارت بر دارایی ها و اموال عمومی در کاهش فساد اداری در ایران با تاکید بر اصل 142 قانون اساسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
6 تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر عدم همگرایی سیاسی میان ایرانی و جمهوری آذربایجان (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
7 راهکارهای توسعه گردشگری سلامت در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
8 کارآفرینی گردشگری خلاق در شهر رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 مدیریت و بررسی نقش مهندسی ارزش درپروژه های عمرانی بمنظورکاهش هزینه و زمان اجرا مطالعه موردی سد مخزنی حوضیان الیگودرز (دریافت مقاله) همایش جامع بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
10 مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه (دریافت مقاله) همایش جامع بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی