آقای دکتر مهران سید رزاقی

دکتر مهران سید رزاقی Qazvin Islamic Azad University

آقای دکتر مهران سید رزاقی

Dr. Mehran Seyed Razzaghi

Qazvin Islamic Azad University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهران سید رزاقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه مهندسی سازه و ژئوتکنیک

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر میزان متاکائولن و نانو سیلیس بر جمع شدگی ملات ماسه سیمان خود متراکم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
2 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر رفتار سازه ای ستونهایCFT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
3 بررسی عملکرد ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر بارهای چرخه ای و ارائه یک روش بهسازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
4 تحلیل غیرخطی دیوار برشی فولادی با دو بازشو بدون سخت کننده به کمک نرم افزار ANSYS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل های دینامیکی و استاتیکی غیرخطی در مورد علل آسیب وارده به یک ساختمان بتن مسلح واقعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله