خانم دکتر سعیده سادات شهیدی

دکتر سعیده سادات شهیدی استادیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران

خانم دکتر سعیده سادات شهیدی

Dr. Saeideh Sadat Shahidi

استادیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر سعیده سادات شهیدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از شناخت علمی تا معرفت فلسفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 11، شماره: 36
2 عینیت مفهومی اوصاف الهی در فلسفه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 13، شماره: 42
3 مبادی وجودی جداانگاری واجب الوجود از ممکنات در فلسفه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 14، شماره: 43
4 میزان معرفت انسان نسبت به خداوند از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 45
5 نگاهی نو به امکان شناسایی ذات در فلسفه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 22، شماره: 60