خانم دکتر نیکو دیالمه

دکتر نیکو دیالمه استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

خانم دکتر نیکو دیالمه

Dr. Nikoo Dialameh

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر نیکو دیالمه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتماد در سازمان های آموزشی از پنداره تا واقعیت؛ بر اساس رهنمودهای اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 4، شماره: 7
2 پیشایندهای بستر آفرین رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 3، شماره: 4
3 شناسایی عوامل سازمانی موثر بر توانمندسازی معلمان از منظر اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 1، شماره: 1
4 مؤلفه های آموزشی منجر به توسعه انسانی بر اساس آموزه های اسلام (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء شادکامی در مدارس با تکیه بر برنامه درسی مدرسه شاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
2 بررسی شادکامی و عوامل موثر بر آن در مدارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
3 مؤلفههای آموزشی منجر به توسعه انسانی بر اساس آموزههای اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی