آقای عبدالنبی هاشمی

عبدالنبی هاشمی دانشیار دانشگاه صنعت نفت _مدیر مسئول

آقای عبدالنبی هاشمی

Abdonabi Hashemi

دانشیار دانشگاه صنعت نفت _مدیر مسئول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Developing a Fuzzy Logic Model to Predict Asphaltene Precipitation during Natural Depletion based on Experimental Data (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های زیست محیطی ناشی از حفاری فراتعادلی در مقایسه با حفاری فروتعادلی در یکی از میادین نفتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
2 اثرات زیانبار پدیده مخروطی شدن و تولید آب در مخازن نفت و گاز برمحیط زیست و ارایه راهکارهایی برای مدیریت و کاهش آلودگی های ناشی از آن (دریافت مقاله) نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
3 ارزیابی پتروفیزیکی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
4 استفاده از تکنیک شبکههای عصبی مصنوعی جهتتخمین زمان میانشکنی و دبی بحرانی در پدیده مخروطی شدن آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
5 استفاده از منحنی های کاهشی جهت تخمین تراوایی در مخازن گازی غیرهمگن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 استفاده از منحنی های کاهشی حاصل از مخازن گازی دارای آبده ضعیف جهت تخمین تراوایی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 استفاده ازالگوریتم ازدحام ذرات دربهینه سازی مسیرچاه های جهت داربا کمینه کردن میزان درک رشته حفاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
8 Compositional Modeling of Molecular Diffusion in Natural Gas Injection of Tight Gas Fractured Reservoirs – Single Block Approach (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
9 Compositional Modeling of Multi-mechanistic flow in Natural Gas Injection of Tight Gas Condensate Fractured Reservoirs – Single Block Approach (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
10 Environmental Friendly Drilling, Land-based Operations (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
11 neural network based particle swarm optimization for prediction of water breakthrough time (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
12 بررسی ،امکان سنجی و شبیه سازی تزریق گاز غیرامتزاجی در یکی از مخازن نفتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
13 بررسی آزمایشگاهی استفاده ازمیکروارگانیزم ها درازدیاد برداشت از مخازن نفتی ایران با شوری متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
14 بررسی آزمایشگاهی تاثیر دما بر فعالیت میکروارگانیزم ها در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش میکروبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
15 بررسی آزمایشگاهی فرآیند احتراق درجا در یکی از مخازن نفت سنگین کربناته ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
16 بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی فشار نقطه شروع رسوبگذاری آسفالتین Onset Pressure و تعیین فشار ایمنی Safety Pressure برای یکی از مخازن نفت سنگین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
17 بررسی انواع روش های شناسایی و تعیین گونه های سنگی در مخازن هیدروکربوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
18 بررسی فنی و اقتصادی حفاری فروتعادلی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
19 بررسی میدانی اثر گل حفاری گلایکولی بر روی پارامترهای مخزنی در میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
20 بررسی و شبیه سازی تزریق گاز و آب در یکی از مخازن نفتی شکافدار ایران و انتخاب سناریو تولیدی بهتر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
21 بهینه کردى پارامترهای موثر در طراحی سیستم فرازآوری با گاز برای مخزن گچساران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
22 بهینهسازی پارامترهای حفاری جهت انتخاب بهترین مته با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
23 پیش بینی گیررشته حفاری چاه های جهت دار یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
24 تعیین اختصاصات مخزنی سازند سروک در میدان نفتی مارون به کمک نگارهای چاه پیمایی (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
25 تعیین خصوصیات پتروفیزیکی سازند سروک بالایی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
26 تعیین گروه های سنگی به کمک واحدهای جریان هیدرولیکی در یکی از مخازن حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
27 تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی از طریق مقادیر نشاندهنده زون جریانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
28 حذف ضریب اثر تداخلی چاه های گازی از معادلات منحنی های کاهشی درهنگام تخمین پارامترهای چاه و مخزنی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 روشهای حفظ فشار به صورت یکنواخت در حفاری فروتعادلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
30 روشهای حفظ فشار به صورت یکنواخت در حفاری فروتعادلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
31 شبیه سازی اثر خارج از مرکز بودن و چرخش لوله چاه های جهت دار تا استفاده از مدل دو سیالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز
32 شبیه سازی تزریق گازهای مختلف جهت افزایش بازیابی مایعات گازی در یکی از مخازن گاز میعانی جنوب ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
33 شبیه سازی سیلابزنی پلیمر جهت ازدیاد برداشت در یکی از مخازن جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
34 شبیه سازی سیلابزنی پلیمر جهت ازدیاد برداشت در یکی از مخازن جنوب غربی ایران و تاثیر غلظت بر روی پلیمر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
35 شبیه سازی کنترل ستیغ آب در چاههای نفتی افقی بوسیله تغییر تراکم مشبک کاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
36 شبیه سازی و آنالیز چاه آزمایی مخازن چندلایه بدون جریان بین لایه ای با استفاده از مدل های عددی و تحلیلی (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
37 صیانت از مخازن با استفاده از حفاری فروتعادلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
38 کاربرد الگوریتم زنبور عسل طبیعی در طراحی بهینه یک چاه جهت دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
39 مذلسازی عذدی کیک گل حفاری در چاه های نفت و گاز با استفاده از اصول دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز
40 مطالعه آزمایشگاهی برگشت پذیری رسوب آسفالتین تحت تغییرات دما در یکی ازمخازن نفت سنگین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
41 مطالعه آزمایشگاهی تورم نمونه شیل سازند گورپی با فرمیت پتاسیم (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
42 مطالعه اثر دودکانویل لایسین به عنوان یک سورفکتانت در ازدیاد برداشت از مخازن کربناته (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
43 مطالعه موردی منحنیهای کاهش دبی تولیدی نفت در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار
44 مطالعه و بررسی خواص سیالات فرمیتی به عنوان سیالات حفاری نوین (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
45 مطالعه ی آزمایشگاهی پایداری آسفالتینAsphaltene Stability در یکی از مخازن نفت سنگین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
46 مهمترین چالش در تولید از مخازن گازی میعانی و راه حلهای پیش رو (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت