آقای حجة الاسلام محمدباقر فرزانه

حجة الاسلام محمدباقر فرزانه

آقای حجة الاسلام محمدباقر فرزانه

Mohamad Bagher Farzaneh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام محمدباقر فرزانه در مجلات و ژورنالها