آقای دکتر فتاح شریف زاده

دکتر فتاح شریف زاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر فتاح شریف زاده

Dr. Fattah Sharifzadeh

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فتاح شریف زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مدیریت سازمان های دولتی
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات منابع انسانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 15، شماره: 58
2 امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات شهری: مطالعه شهرداری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 56
3 تاثیر هم راستایی فناوری اطلاعات در کسب وکار سازمان های تولیدی با رویکرد کارت امتیازی متوازن فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 3، شماره: 9
4 تاملی در اهمیت و لزوم ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 16
5 تبیین عوامل موثر بر بهبود بهره وری مدیریت مواد زاید جامد شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 16، شماره: 60
6 تجزیه و تحلیل ارتباط سطح گستردگی اتوماسیون اداری واثربخشی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 2
7 تجزیه و تحلیل ارتباط عوامل سازمان و مدیریت با اجرای خط مشی توسعه کمی و کیفی برنامه دکتری تخصصی مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 15، شماره: 57
8 شناسایی انواع شبکههای نوآوری و نقش آنهادرحوزههای فناوری شرکتی تحقیقاتی در صنعت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 2، شماره: 7
9 عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 16، شماره: 59
10 مدل تعالی سازمانی برای ارزیابی واحدهای عمومی و خدماتی زیر مجموعه شرکت IDco (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 18
11 میزان تحقق اهداف شهرک های تحقیقاتی و پارکهای علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 14
12 نقش مهندسی مجدد و فن آوری اطلاعات در بهبود کیفیت عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات چابکی سازمان بر اثربخشی سازمان در هواشناسی گلستان و مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
2 بررسی اثر چابکی سازمان بر اثربخشی سازمان به روش پیرسون- مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی
3 بررسی تأثیر استقرار مدیریت دانش بر اثر بخشی سازمانی در مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
4 درآمدی برنظریه انتخاب عمومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
5 کاربرد تفکرات سیستمی در خط مشی گذاری عمومی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران