دکتر فرزاد خواجه خلیلی

دکتر فرزاد خواجه خلیلی

دکتر فرزاد خواجه خلیلی

Dr. Farzad Khajeh-Khalili

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.