خانم دکتر نازنین راسخ

دکتر نازنین راسخ

خانم دکتر نازنین راسخ

Dr. Nazanin Rasekhi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر نازنین راسخ در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران و ارایه راه کار(دولتی و خصوصی) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 41
2 تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 36
3 تعیین عوامل کلیدی موفقیت در توسعه محصول در صنایع چاپ مطالعه موردی: صنعت چاپ رسانه های نوشتاری ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 45
4 مطالعه تطبیقی ورزش قهرمانی بانوان کشورهای منتخب با رویکرد استراتژیک (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 25
5 مقایسه توصیفی المپیادهای ورزشی دانشجویی پنجم، ششم و هشتم و ارایه راهکار برای ارتقای کیفی المپیادهای ورزشی دانشجویان کشور، با استفاده از نظر مربیان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 9