دکتر هادی پاسدار شهری

دکتر هادی پاسدار شهری دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

دکتر هادی پاسدار شهری

Dr. Hadi pasdar shahri

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی سامانه خنک کننده تبخیری مستقیم (فن -پد) در گلخانه تحت شرایط محیطی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
2 استفاده از مدل احتراقی تولیدفلیملتمنیفولد در شبیهسازی گردابههای بزرگ آتش استخری و مقایسه با نتایج مدل احتراقی دیگر (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 14، شماره: 3
3 The Effect of Geometrical Characteristics of Desiccant Wheel on its Performance (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 22، شماره: 5
4 بررسی اثر عدد چرخش و بازچرخش گازهای خروجی از دودکش در شبیه سازی عددی مشعل دوگانه سوز نیروگاهی رایج (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 10، شماره: 1
5 بررسی جریان القایی در هنگام آتش سوزی در مجاورت دیوار عمودی آتش گیر به روش شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 6، شماره: 1
6 بررسی دقت مدلهای زیرشبکه در مدلسازی آتش چرخان درونی توسط روش شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 13، شماره: 2
7 بررسی عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر رفتار شعله غیر پیش آمیخته متان (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 13، شماره: 1
8 بررسی و مقایسه تجربی و عددی عملکرد رادیاتور قرنیزی و رادیاتور پانلی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 3
9 تاثیر جانمایی دریچه ورودی هوا بر کیفیت هوای داخل و آسایش حرارتی ساکنان در یک اتاق دارای سیستم گرمایش قرنیزی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 3
10 تاثیر مدل احتراقی در پیش بینی رفتار آتش استخری و تنوره حرارتی حاصل از آن با روش شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 12، شماره: 3
11 شبیه سازی عددی و بررسی آزمایشگاهی مشعل پیش مخلوط استوانه ای و سیستم مخلوط کننده برای بهره برداری در دیگ چگالشی (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 12، شماره: 4
12 مدل سازی احتراق مغشوش با استفاده از مدل واکنشگاه اختلاط ایدئال اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 12، شماره: 2
13 مقایسه مدل های زیرشبکه اغتشاشی برای مدل سازی آتش استخری بزرگ مقیاس به روش شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A numerical study on the structure of non-premixed tubular flames (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
2 Investigation of Hybrid Evaporative Cooling consist of Direct and Indirect Evaporative Cooling (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
3 بررسی آتش استخری بزرگ مقیاس در دبی های مختلف با روش شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
4 بررسی آزمایشگاهی پارامتر شار تشعشعی در مشعل شعله سطحی با استفاده از طیف سنجی تابشی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
5 بررسی اثر بار برودتی و نسبت بار محسوس در کارایی سیکل های سرمایشی دسیکنت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
6 بررسی اثرضریب اسماگورینسکی درمدلسازی آتش استخری بزرگ مقیاس درمحیط بازبا روش شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
7 بررسی اعمال تشعشع در مدل احتراقی فلیملت آرام در شبیه سازی آتش در ساختمان (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
8 بررسی تاثیر راندمان برج خنک کننده برروی عملکرد سیستم سرمایش تلفیقی برج خنک کننده و خنک کننده تبخیری مستقیم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
9 بررسی تأثیر استقرار دریچه هوای برگشت در حد بالایی ناحیه اسکان بر شرایط آسایشحرارتی، کیفیت هوا و کاهش مصرف انرژی در مکانی پرازدحام مجهز به تهویه زیرسطحی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
10 بررسی تجربی بازیافت انرژی در میزان کاهش بار سرمایشی ساختمان در شرایط مختلف اقلیمی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
11 بررسی تجربی تشخیص گونه های احتراقی مهم در شعله پیش آمیخته سرمشعل سوراخدار (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
12 بررسی تجربی عملکرد حرارتی احتراق پیش آمیخته در مشعل متخلخل فیبرفلزی استوانه ای (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
13 بررسی ترمودینامیکی سیکل سرمایشی دسیکنت و پارامترهای موثر بر عملکرد آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 بررسی دما و دبی هوای ورودی در سیستم توزیع هوای زیرسطحی همراه با دریچه برگشت (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
15 بررسی رفتار برج خنک کن در شرایط مختلف آب و هوایی و بهبود عملکرد آن با استفاده از مبدل تبخیری غیرمستقیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
16 بررسی عددی اثر نرخ جریان هوای ورودی بر آسایش حرارتی و کیفیت هوای داخل در سیستم تهویه جابه جایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
17 بررسی عددی جریان جابجایی طبیعی در جداره ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
18 بررسی کارایی مدل احتراقی اضمحلال گردابه بر پایه ی روش شبیه سازی گردابه های بزرگ در مدلسازی آتش استخری بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
19 بررسی مدل اتشکافت نرم افزار اپن.فوم در شبیه سازی تجزیه ی حرارتی پلیمر پی.ام.ام.ای در معرض تشعشع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
20 بررسی مدلهای آشفتگی مختلف برای پیش بینی الگوی جریان باد در تراکم شهری (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
21 بررسی مدلهای توربولانسی برای شبیهسازی جریان هوا در فضایی با توزیع هوا از ارتفاع های نزدیک کف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
22 بررسی نورتابی شیمیایی شعله ی مشعل فیبر فلزی با هدف تعیین محدوده ی مناسب عملکرد مشعل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
23 بهبود سیکل سرمایشی دسیکنت ترکیبی برای مناطق گرم و مرطوب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
24 تاثیر فاکتور لوئیس بر عملکرد برج خنک کن با جریان مخالف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
25 تاثیر نرخ کشیدگی بر ساختار یک شعله لوله ای غیر پیش آمیخته در احتراق مغشوش (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
26 تشکیل کتابخانه ی FGM اغتشاشی با استفاده از تابع چگالی احتمال بتا برای روش شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
27 روند تشکیل کتابخانه ی فلیملت و بررسی فاصله ی خاموشی برای شعله ی غیرپیش آمیخته با سوخت متان (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
28 شبیه سازی ترمودینامیکی سیکل سرمایشی دسیکنت ترکیبی و بررسی پارامترهای حاکم بر عملکرد آن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 شبیه سازی رفتار حریق در آتش سوزی تونل های جاد های و بررسی پارامترهای مهم روی سرعت تهویه بحرانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
30 شبیه سازی سه بعدی توزیع دما در داخل یک اتاق با سرمایش از کف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
31 شبیه سازی عددی خاموشی محلی در شعله پیش آمیخته (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
32 شبیه سازی عددی سیستم خنک کننده ترکیبی چرخ دسیکنت-تبخیری مستقیم با احیاء کننده خورشیدی در شهر بوشهر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
33 شبیه سازی عددی سیکل سرمایشی دسیکنت با دمای احیاء پایین در شهر رامسر (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
34 شبیه سازی عددی سیکل سرمایشی دسیکنت صد درصد خورشیدی در آب و هوای شهر رامسر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
35 شبیه سازی عددی فرآیندهای انتقال حرارت و جرم در چرخ دسیکنت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
36 شبیه سازی و بررسی اهمیت موقعیت آتش در فضای تک اتاقی با مدل احتراقی فلیملت آرام (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
37 شبیهسازی سایت خورشیدی متصل به شبکه در تامین انرژی الکتریکی گلخانهها به کمک نرمافزارPV*SOL مطالعه موردی استان قم (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
38 عملکرد گذرای سیستم خنک کننده تبخیری مستقیم و بررسی سیکل سرمایشی دسیکنت ترکیبی خورشیدی در آب و هوای ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
39 مدل سازی آتش چرخان با سوخت متانول توسط روش شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
40 مدلسازی آتش در ساختمان تک اتاقه با مدل احتراقی اف.جی.ام در نرم افزار اپن.فوم (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
41 مدلسازی اسپری تبخیری و غیر واکنشی در شرایط کارکرد موتور دیزل جهت بررسی تاثیر توزیع قطر قطرات در پیشبینی طول نفوذ مایع و بخار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
42 مدلسازی پیامد آتش سوزی استخری در ناحیه دایک مخازن نفتی اتمسفریک با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و مدل های تجربی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
43 مطالعه عددی تاثیر شکل الکترود جمع کننده بر جریان سیال در پمپ الکتروهیدرودینامیک (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
44 مقایسه کیفیت هوای داخل در ساختمان های دارای سیستم گرمایش قرنیزی و گرمایش از کف (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
45 مقایسه مدلهای زیر شبکه توربولانسی برای مدلسازی آتش استخری بزرگ مقیاس به روش شبیهسازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران