آقای دکتر امیر شمس

دکتر امیر شمس استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

آقای دکتر امیر شمس

Dr. Amir Shams

استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیر شمس در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمادگی ذهنی ورزشکاران نخبه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
2 اثر فواصل زمانی مختلف تمرین آسایی بر تحکیم مبتنی بر ثبات و ارتقای حافظه آشکار (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 21
3 ارتباط تحلیل رفتگی با خودکارآمدی مربیان رشته های منتخب لیگ برتر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 14
4 بررسی نقش تعاملی مشارکت ورزشی و ویژگی شخصیتی کمال گرایی برتحول روانی اجتماعی دختران نوجوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 5، شماره: 12
5 تاثیر آرایش تمرین و نوع ارایه بازخورد بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 3، شماره: 8
6 تاثیر انواع خود الگودهی (پیش خوراند، مرورگری مثبت، مشاهده صرف) و تمرین بدنی بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 5
7 تاثیر ترکیب روش های تمرینی مشاهده عمل، تصویرسازی حرکتی و تمرین جسمانی بر استواری حرکات درون مرحله و برونمرحله (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 22
8 تاثیر شدت فعالیت هوازی بر ابعاد خودپنداره سالمندان 60 تا 70 سال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 11
9 تاثیر کانون توجه درونی و بیرونی از طریق بازخورد و دستورالعمل بر یادگیری حفظ تعادل پویا (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 11
10 مقایسه تاثیر رویکردهای یادگیری مشارکتی، رقابتی و انفرادی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان: نقش واسطه گری کمال گرایی و عزت نفس (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 12
11 ویژگی های روان سنجی پرسش نامه تصویرسازی ورزشی SIQ در ورزشکاران تیم های ملی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از جنبه های زیست محیطی گیاهان دارویی در فضای سبز شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 بررسی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی سیانوباکتری های دریازی بر حسب تغییرات شرایط محیطی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 بررسی رابطه افشا و عملکرد تعدیلی مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
4 معرفی برخی متابولیت های مهم، در سیانوباکتری ها و کاربرد دارویی آنها (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار