خانم مرضیه یحیی‌پور

مرضیه یحیی‌پور سردبیر و استاد زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران، ایران

خانم مرضیه یحیی‌پور

Marzieh Yahya pour

سردبیر و استاد زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مرضیه یحیی‌پور در مجلات و ژورنالها