آقای دکتر سید جواد میر محمد صادقی

دکتر سید جواد میر محمد صادقی استاد، دانشکدة مهندسی راه ¬آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر سید جواد میر محمد صادقی

Dr. Seyed Javad Mir Mohamad Sadeghi

استاد، دانشکدة مهندسی راه ¬آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید جواد میر محمد صادقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهپژوهشنامه حمل و نقل

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روش مناسب جهت پیاده سازی مدل شاخص کیفیت سازه ای در خطوط راه آهن ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
2 ساخت مدل ارزیابی شرایط کیفیت سازه ای سوزن ها (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی