خانم محبوبه آطاهریان

محبوبه آطاهریان

خانم محبوبه آطاهریان

Mahbobe Ataherian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم محبوبه آطاهریان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال