آقای غلامعلی فلاح

غلامعلی فلاح مدیر مسئول و سردبیر ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی

آقای غلامعلی فلاح

Gholamali Fallah

مدیر مسئول و سردبیر ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای غلامعلی فلاح در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از مخاطب راوی تا مخاطب روایت با تاملی در روایت های داستانی شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 77
2 بازسازی معناهای عاطفی درفرایند ارزشی گفتمان در داستان نبرد رستم و سهراب، رویکرد نشانه-معنا شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 4
3 بررسی و تحلیل متون مهاجرت فارسی با رویکرد روایت شناسی پسااستعماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 23، شماره: 79
4 تصویر دل در مخزن الاسرار نظامی گنجوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 65
5 چالش عناصر هویت ساز سرزمین مادری و میزبان در فضاهای بیناگفتمانی مهاجرت در رمان های ادبیات مهاجرت فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5
6 رجز خوانی در شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 55
7 طیف های کانونی در تراژدی رستم و اسفندیار (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 75
8 گفت و گو در شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 60
9 نقش عوامل ربط غیر زمانی در انسجام متن (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 73
10 هندی وارگی در اشعار فاضل نظری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 23، شماره: 78
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیرسبک زندگی برخلاقیت دانش آموزان موردمطالعه: دانش آموزان پسرمتوسطه دوم ناحیه یک شهرساری درسال 95-96 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
2 قانون تعزیرات حکومتی وتاثیر آن برتخلفات اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی