آقای دکتر محمد صادق خوش تقاضا

دکتر محمد صادق خوش تقاضا دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر محمد صادق خوش تقاضا

Dr. Mohammadsadegh Khoshtaghaza

دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد صادق خوش تقاضا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران دانشگاه بوعلی سینا با همکاری مشترک انجمن مهندسی ماشین ‏های کشاورزی و مکانیزاسیون، همدان - دانشگاه بوعلی سینا شهریور 1397