خانم زهرا نوین

زهرا نوین

خانم زهرا نوین

Zahra Novin

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم زهرا نوین در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه پژوهش‌های ارتباطی