آقای دکتر احمد حائریان

دکتر احمد حائریان استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آقای دکتر احمد حائریان

Dr. Ahmad Haerian

استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد حائریان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه طلوع بهداشت
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت