خانم مریم فلاحتی عقدا

مریم فلاحتی عقدا کارشناس نشریه

خانم مریم فلاحتی عقدا

Maryam Felahati oghda

کارشناس نشریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مریم فلاحتی عقدا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهدوماهنامه طلوع بهداشت