دکتر حامد فضل الله تبار

دکتر حامد فضل الله تبار دانشیار مهندسی صنایع

دکتر حامد فضل الله تبار

Dr. Hamed Fazlollahtabar

دانشیار مهندسی صنایع

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison Between Time Series, Exponential Smoothing, and Neural Network Methods To Forecast GDP of Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 12، شماره: 19
2 A DSS-Based Dynamic Programming for Finding Optimal Markets Using Neural Networks and Pricing (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 1
3 An Interactive Allocation for Depot-Customer-Depot in a Multi Aspect Supply Chain Network (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 24، شماره: 5
4 Detecting Valuable Customers Using the Trade Patterns of Financial Transactions Applying Integrated RFM and OLAP (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 32، شماره: 3
5 Investigating the Effect of Functional and Flexible Infprmation Systems on Supply Chain Operation: Iran Automotive Industry (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 5، شماره: 3
6 Monte Carlo Simulation to Compare Markovian and Neural Network Models for Reliability Assessment in Multiple AGV Manufacturing System (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 19
7 Multi-Objective Rough Best-Worst Method to Evaluate Sustainability of a Biofuel Energy Supply Chain (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 33، شماره: 1
8 Outsourcing Marketing Plans for Small and Medium Enterprises using Knowledge Sharing Process Case study: Tehran Wood and Furniture Companies (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 32، شماره: 2
9 QoS-Based Web Services Composition using an Improved Genetic Algorithm (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی دوره: 1، شماره: 2
10 QoS-Based Web Services Composition using an Improved Genetic Algorithm (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار دوره: 1، شماره: 2
11 Scheduling of Multiple Autonomous Guided Vehicles for an Assembly Line using Minimum Cost Network Flow (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 11، شماره: 1
12 Skill Training Supply Chain Performance Evaluation using Network Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 34، شماره: 1
13 WASTE COLLECTION VEHICLE ROUTING PROBLEMCONSIDERING SIMILARITY PATTERNOFTRASHCAN ANDGARBAGE UNLOADING (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری دوره: 1، شماره: 7
14 بررسی و ارایه راهکار در مقابل حملات DDOS به عنوان تهدیدی برای گسترش وتوسعه اینترنت اشیاء در فروشگاه های هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 3، شماره: 4
15 تحلیل و کشف تقلب در خرید آنلاین با استفاده از شبکه عصبی یادگیری بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 3، شماره: 2
16 طراحی سیستم بازاریابی هوشمند برای شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 3، شماره: 2
17 طراحی شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته با در نظر گرفتن قیمت گذاری و چرخه عمر محصول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 2، شماره: 2
18 طراحی مجدد بهینه زنجیره تامین و توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کاربردی مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 3
19 یک سیستم مدیریت فروش هوشمند بر پایه اینترنت اشیا و شبکه بیزی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Mathematical Programming Approach for Multi Echelon Supply Chain Network with Various Products and Transferring Vehicles (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
2 Autonomous Assembly Configuration Process in Industry 4.0 Framework (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 Autonomous Manufacturing Systems and Internet of Things: New Paradigm (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه مدلی برای بهینه سازی توام زمان بندی تولید و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه دوره ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارائه معیاری بهبود یافته برای ارزیابی الگوریتم های کشف تقلب در سیستم بانکی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
6 ارزیابی انتقال تکنولوژی تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از روش تحلیل قابلیت پذیرش چند معیاره احتمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
7 ارزیابی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش جهت بررسی امکان پذیری استقرار سیستم مدیریت دانش مطالعه موردی: شرکت تولیدی مازیار صنعت بابل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
8 ارزیابی ریسک زنجیره تأمین معکوس با استفاده از تکنیک 5M: یک مطالعه موردی در صنعت برق ( شرکت مازیار صنعت بابل ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
9 ارزیابی ریسک های به اشتراک گذاری دانش: یک مطالعه تطبیقی برای واحدهای سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
10 استفاده ازتکنیک خوشه بندی دردسته بندی دانش مشتریان برای بهبود سیستم کنترل موجودی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
11 Dynamic Data Analytics for Operations Control in Smart Logistics using Internet of Things (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 ERP selecting model in Food industry SME s using fuzzy multi-criteria decision-making method (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 Fuzzy bi-objective mathematical model for a hybrid flow shop scheduling problem (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 Fuzzy Superiority and Inferiority Ranking Method in Multi Criteria Decision Making: Supplier Selection Problem (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
15 Modified Best-Worst Method Integrated with Rough Set Theory for Supplier Selection Problem (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
16 Optimizing a reverse supply chain including quality assurance consideration (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
17 بکارگیری هوش تجاری در سیستم مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
18 تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان در سیستم تولیدی پیشرفته با رویکرد شبکه بیزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
19 تحلیل سناریوهای بهینهسازی زنجیره تامین حلقه بسته تحت شرایط عدم قطعیت با رویکرد شبیه سازی گسسته پیشامد فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
20 تدوین استراتژی شرکت های شتاب دهنده جهت تحقق اهداف شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
21 تصمیمات بازاریابی بر اساس هوش تجاری مشتری با استفاده از درخت تصمیم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 رفتار کاوی دسته بندی شده مشتریان در خرید آنلاین با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
23 زمان بندی فعالیت ها درفروش آنلاین بااستفاده ازپردازش مه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
24 شاخص سازی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دانشگاه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی
25 شبکه دو هدفه جمع آوری پسماندهای شهری با در نظرگرفتن سود و محیط زیست (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
26 شناسایی و الویت بندی فاکتور های ریسک اقدامات نوآورانه در سیستم های تولیدی با استفاده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ( AHP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
27 شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند انتقال دانش از دانشگاه به صنعت ( رویکردی تحلیلی - پژوهشی ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
28 شناسایی و دسته بندی اقدامات نوآورانه در سیستم های تولیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
29 طراحی شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته با سیاست قیمت گذاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
30 طراحی مجدد بهینه زنجیره تامین و توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
31 طراحی یک چارچوب کاری زنجیره تأمین معکوس با در نظر گرفتن حالات بالقوه شکست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
32 قیمت گذاری محصولات به کمک هوش تجاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
33 لزوم استقرار مدیریت دانش برای یکپارچه سازی هسته های علمی در حوزه انسانی-اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی
34 مدل سازی ریسک به اشتراک گذاری دانش در تمایل به پرداخت مالیات (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
35 مدل سازی شبکه اشتراک گذاری دانش مشتریان در فرایند خرید آنلاین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
36 مدل هوش تجاری برای مدیریت سیستم های سلامت با استفاده از شبکه ارتباطی کاربران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
37 مدلسازی ریاضی و تحلیل نگهداری و تعمیر شبکه کامپیوتری مبتنی بر اینترنت اشیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
38 مدلسازی شبکه زنجیره تأمین چند لایه ای چند محصولی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
39 یک مدل ریاضی توام برای تولید و لجستیک برون سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری