آقای دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر محمد تقی قانعیان دانشیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آقای دکتر محمد تقی قانعیان

Dr. Mohammad Taghi Ghaneian

دانشیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد تقی قانعیان در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antimicrobial activity, toxicity and stability of phytol as a novel surface disinfectant (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
2 Investigation of chemical characteristics and spatiotemporal quantitative changes of dust fall using GIS and RS technologies; a case study, Yazd city, central plateau of Iran (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 1
3 Prediction of the waste stabilization pond performance using linear multiple regression and multi-layer perceptron neural network: a case study of Birjand, Iran (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 2
4 Study on the adsorption isotherms of chromium (VI) by means of carbon nano tubes from aqueous solutions (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی تاثیر شدت و روند اختلاط بر کارایی فرایند انعقاد و لخته سازی و ارتقاء پساب تصفیه خانه SBR فاضلاب شهر یزد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 108
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب یزد (برکه تثبیت) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
2 topsis بهره مندی از مدل تصمیم گیری چند معیاره چند شاخصه در بهینه سازی عملکرد سیستم های تصفیه فاضلاب شهرک های صنعتی مطالعه موردی:شهرک صنعتی سقز (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
3 بررسی تاثیر نوسانات کیفی فاضلاب خام بر عملکرد برکه های تثبیت یزد (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
4 بررسی تاثیردرجه حرارت و نسبت بار آلی به فسفر ( COD/P) درحذف فسفر از فا ضلاب شهری با راکتور ناپیوسته متوالی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 بررسی تحلیلی قابلیت استفاده مجدد از لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهری با بهره مندی از مدل AHP (مطالعه موردی : تصفیه خانه فاضلاب شهری اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
6 بررسی راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب و تولید پاکتر در صنعت نساجی (دریافت مقاله) همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش ها و راهکارها
7 بررسی کارائی پودر استخوان ماهی مرکب در حذف رنگ رآکتیو ابی 19 از محلول های آبی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
8 بررسی کارایی فیلتر سنگی با بستر سنگ آتشفشان در حذف مواد مغذی از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب خوی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
9 بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب قنات شرب العین و ارائه پیشنهادات (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
10 بررسی میانگین مقادیر PM 2/5 موجود در هوای شهر مشهد در سال 1392 (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
11 بررسی میزان آلودگی درماتوفیتی استخرهای سرپوشیده شهر یزد در سال 1388 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
12 بررسی میزان جذب فسفر معدنی بر خاکستر استخوان اصلاح شده با فلز مس از محلول های آبی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
13 بررسی وضعیت بازیافت کاغذ و مقوا از زباله های شهر یز د و ارزیابی جنبه های اقتصادی وزیست محیطی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
14 بهداشت محیط در شرایط اضطرار ( کنترل آب و فاضلاب در زلزله بم و کارایی آن در شرایط مشابه) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
15 بهره مندی از مدل تصمیم گیری چند معیاره فضایی ) SMCE ( در پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی پسماند شهرک های صنعتی(مطالعه موردی:شهرک صعتی عباس آباد تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
16 بهره مندی از مدل تصمیم گیری چند معیاره_چند شاخصه تحلیل سلسله مرتبی(AHP)در بهینه سازی عملکرد سیستم های تصفیه فاضلاب شهری(مطالعه موردی:تصفیه خانه فاضلاب شهری بجنورد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
17 بهینه سازی عملکرد زیست محیطی سیستم های تصفیه فاضلاب شهری از طریق بهره مندی تخصصی از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهری بجنورد) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
18 پتانسیل استفاده مجدد از پساب در صنایع (دریافت مقاله) نخستین همایش کشوری چالش ها و بحران های آب در حوزه دریاچه نمک
19 حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب سنتتیک نساجی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی TiO2 /UV-C (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
20 حذف کرم شش ظرفیتی مازاد از آب با استفاده از جذب در خاکستر استخوان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
21 کاربرد نانو لوله های کربنی چند جداره اصلاح شده با هیپوکلریت کلسیم در حذف تولوئن از محلول های آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
22 مقایسه کیفیت آلاینده های خروجی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری اردبیل با استانداردهای زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک