آقای دکتر محسن پاکدامن

دکتر محسن پاکدامن استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

آقای دکتر محسن پاکدامن

Dr. Mohsen Pakdaman

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن پاکدامن در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Feasibility of Telemedicine Deployment in Major Public Hospitals: A Case Study in Yazd (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 1، شماره: 2
2 The Quality of Food Services through Three Various Methods among Selected Hospitals Affiliated To Tehran University of Medical Sciences, Based on the Servqual Model (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری سلامت و سلامت پایدار دوره: 1، شماره: 4
3 تاثیر شاخص های منتخب بهذاشتی، زیست محیطی و اقتصادی بر مخارج سلامت در کشور های توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی میزان کیفیت (رضایت) والدین از بکارگیری منشور حقوق کودک بیمار براساس مدل الگوی تعالی عملکرد بالدریج ، توسط تیم بهداشتی درمراکزآموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت