آقای دکتر امین صالحی ابرقویی

دکتر امین صالحی ابرقویی استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آقای دکتر امین صالحی ابرقویی

Dr. Amin Salehi Abargouei

استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امین صالحی ابرقویی در مجلات و ژورنالها