خانم دکتر زهره رهائی

دکتر زهره رهائی استادیار آموزش و پرورش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

خانم دکتر زهره رهائی

Dr. Zohre Rahaei

استادیار آموزش و پرورش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر زهره رهائی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت