آقای دکتر محمد حسن شیخا

دکتر محمد حسن شیخا استاد ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آقای دکتر محمد حسن شیخا

Dr. Mohammad Hassan Sheikhha

استاد ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد حسن شیخا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت