آقای دکتر مجتبی یاسینی

دکتر مجتبی یاسینی استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آقای دکتر مجتبی یاسینی

Dr. Mojtaba Yasini

استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی یاسینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت