دکتر محبوبه منتظرعطایی

دکتر محبوبه منتظرعطایی استادیار مدیریت آموزشی

دکتر محبوبه منتظرعطایی

Dr. Mahbobeh Montazer Ataei

استادیار مدیریت آموزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل عقلانیت در سیاست گذاری نظام آموزش دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 10، شماره: 3
2 Explaining the teaching process of general medicine basic sciences: Designing an educational model (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 11، شماره: 4
3 Policy-making process in the education system (Case study: Faculty of Medical Sciences, Islamic Azad University of Mashhad) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 12، شماره: 2
4 بررسی عقلانیت در سیاست گذاری عمومی با روش فرا ترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 1، شماره: 4
5 فراتحلیل عوامل موثر بر بارکاری پرستاران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 4
6 کارآفرینی اجتماعی، رهیافتی نو در سیاست گذاری نظام آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 46
7 مقایسه برنامه آموزشی مرحله فیزیوپاتولوژی به شیوه کورسی و برنامه ملی پزشکی، مورد مطالعه (دانشگاه علوم پزشکی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 4
8 نقش شبکه های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش علوم پایه ی اول ابتدایی با رویکرد درس پژوهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی
2 Competency Model of Educational Leaders in the university (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
3 Designing and validating a model for organizing total quality management in the university education system (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی
4 Human resource risk assessment in the educational planning system (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
5 The effect of social intelligence and knowledge management on the teaching organization according to the moderating role of trust and gender (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
6 بررسی رابطه اخلاق سازمانی مدیران با عملکرد شغلی با نقش میانجی سلامت سازمانی در مدارس ابتدایی ناحیه ۴ مشهد (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
7 بررسی رابطه بین درک معلمان و پذیرش یادگیری الکترونیکی با توجه به نقش میانجی اشتراک دانش در پاندمی کرونا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
8 بررسی رابطه بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
9 بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران مدارس با تعهد سازمانی معلمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
10 بررسی رابطه بین هوش معنوی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان باتوجه به نقشتعدیلگری شبکه های مجازی اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
11 بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بانک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
12 بررسی نقش میانجی جو سازمانی در رابطه میان اعتماد و هنجارهای ذهنی اشتراک دانش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیوند آموزش با جامعه ، سازمانها و صنایع(چالشها و راهکارها)
13 بررسی نقش میانجی سبک های شناختی در تاثیر راهبردهای یادگیری بر سبک های حل مساله در دانش آموزان دوره اول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی
14 تاثیر آموزش مهارت های ارتباط موثر بر اضطراب امتحان، بهزیستی اجتماعی و مسئولیت پذیری دانش آموزان هنرستان های ناحیه یک مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
15 تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان بر اساس اهداف آموزشی وزرات آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی
16 رابطه شادکامی و رضایت از زندگی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
17 رابطه شادکامی و رضایت از زندگی والدین و خودکارآمدی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
18 طراحی نوین فضای مدرسه با رویکرد روانشناسی محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی
19 نقش کلیدی مدیران شایسته در تغییرات سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران