آقای دکتر مصطفی عمادزاده

دکتر مصطفی عمادزاده عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهائی

آقای دکتر مصطفی عمادزاده

Dr. Mostafa Emadzadeh

عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مصطفی عمادزاده در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آموزش بر سلامت در ایران: رویکرد تابع تولید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
2 اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
3 برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سال های 1345-1380 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 17
4 برآورد قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
5 بررسی تطبیقی اثر کارایی و جبرانی باز بودن اقتصاد بر اندازه دولت در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 70
6 بررسی کارآیی بانکهای اسلامی در کشورهای مختلف جهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 5، شماره: 10
7 بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه ریزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 3، شماره: 3
8 تاثیر آلودگی هوا بر ارزش مسکن مطالعه موردی:کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 12، شماره: 37
9 شناسایی و پیش بینی بازار گردشگران سالمند بر مبنای ارزشهای مورد انتظار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 44
10 مهاجرت مغزها فرصت ها و تهدیدها (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شاخص های کمی آموزش بر رشد اقتصادی استان های کشور (طی سال های 1379-1385) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 اثر نابرابریهای سلامتی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو منا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
3 اثر نابرابریهای سلامتی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو منا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
4 ارزیابی سیستم های اطلاعاتی بیمارستان های منتخب آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
5 بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
6 بررسی تاثیر تسهیلات کمیته امداد امام خمینی(ره) بر اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
7 بررسی رابطه میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
8 بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
9 تاثیر رسانه های اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی مورد مطالعه: شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
10 تأثیر شوک نفتی بر تولید و تورم از طریق واکنش سیاستهای پولی در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
11 تأثیر شوک نفتی بر تولید و تورم از طریق واکنش سیاستهای پولی و مالی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
12 تحلیل تاثیر عوامل بازاریابی موثر بر صادرات پسته (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
13 حسابرسی عملکرد به عنوان رویکردی نوین در ارتقاء پاسخگویی مدیریت (دریافت مقاله) نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین
14 رابطه نظارت الکترونیکی درکاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت، بهبود پاسخ گویی و ارتقاء اعتماد و درستی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
15 راهبردهای توسعه گردشگری سالمندی براساس رهیافت بخشبندی بازار با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
16 شناسایی عوامل موثر بر رفتار سفر جوانان و راهکارهای توسعه آن مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای دولتی و غیر انتفاعی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
17 ضرورت آموزش اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش ، چرایی و چگونگی آن (دریافت مقاله) کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
18 فرار مغزها؛ فرصت ها و تهدید ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
19 موانع توسعه صادرات صنایع دستی استان اصفهان (مطالعه موردی؛ کشور امارات- میناکاری) (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت