آقای دکتر ابوالفضل ایرانخواه

دکتر ابوالفضل ایرانخواه مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم

آقای دکتر ابوالفضل ایرانخواه

Dr. Abolfazl Iranikhah

مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوالفضل ایرانخواه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله آرشیو علوم بهداشتی