آقای دکتر حبیب اله آیت اللهی

دکتر حبیب اله آیت اللهی سردبیر

آقای دکتر حبیب اله آیت اللهی

Dr. Habibollah Ayatollahi

سردبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حبیب اله آیت اللهی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه گلجام
هیات تحریریهدوفصلنامه گلجام

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ویژگی های نقش پردازی، رنگ آمیزی و بافتار قالی-خورجین های عرب جباره فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 9، شماره: 24
2 مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره موردکاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 8، شماره: 21