آقای دکتر امین پایکانی

دکتر امین پایکانی University of Hertfordshire, UK

آقای دکتر امین پایکانی

Dr. Amin Paykani

University of Hertfordshire, UK

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امین پایکانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله مهندسی مکانیک و صنایع مپتا