آقای مهندس امیر حسین مبرا

مهندس امیر حسین مبرا استاد دانشگاه علم و صنعت

آقای مهندس امیر حسین مبرا

Amir Hossein Mobara

استاد دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.