آقای مهندس محمد حسین خریدار

مهندس محمد حسین خریدار استاد دانشگاه امام حسین (ع)

آقای مهندس محمد حسین خریدار

Mohammad Hossein Kharidar

استاد دانشگاه امام حسین (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.