خانم زهرا هادی زاده طلاساز

زهرا هادی زاده طلاساز دانشجوی دکترای بهداشت باروری

خانم زهرا هادی زاده طلاساز

Zahra Hadi Zadeh Tala saz

دانشجوی دکترای بهداشت باروری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم زهرا هادی زاده طلاساز در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصنامه پزشکی نوید نو