آقای دکتر محمدکاظم فرقانی

دکتر محمدکاظم فرقانی استادیار، دانشگاه امام صادق (ع)

آقای دکتر محمدکاظم فرقانی

Dr. Mohamad Kazem Forghani

استادیار، دانشگاه امام صادق (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدکاظم فرقانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهپژوهشنامه فلسفه دین

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازخوانی اصول انسان شناختی در نظریه ی معاد جسمانی ملاصدرا (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 2
2 برونرفت استاد رفیعی قزوینی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 11، شماره: 1
3 تاملی در سازگاری درونی اندیشه فلسفی ملاصدرا درباره شناخت انسان از خداوند (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 1
4 تبیینی جدید از حرکت جوهری بر اساس علم ذاتی طبایع (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 1
5 وحدت مقسمی ماهیت سعی به تبع اصالت وجود (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 3، شماره: 6