خانم مهندس زهرا عفیفی پور

مهندس زهرا عفیفی پور دانشگاه شیراز

خانم مهندس زهرا عفیفی پور

Zahra Afifi Pour

دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس زهرا عفیفی پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهمجله علوم و فنون باغبانی ایران