آقای دکتر ناصر باهنر

دکتر ناصر باهنر دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

آقای دکتر ناصر باهنر

Dr. Naser Bahonar

دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر باهنر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه دین و ارتباطات
هیات تحریریهفصلنامه رسانه

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه سرمایه نمادین باسرمایه فرهنگی موردمطالعه دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 16، شماره: 31
2 تحلیل سوادرسانه ای براساس مدل EC؛ موردمطالعه؛سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 15، شماره: 28
3 تلویزیون و تدثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 12
4 تلویزیون وتاثیرآن برهویت دینی،گروهی و جنسیتی ایرانیان مطالعه نظریه کاشت درایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 13، شماره: 17
5 رسانه های جمعی و تولیدات دینی برای کودکان: ارائه رویکردی ارتباطی فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 3
6 رسانه های جمعی و مسیولیت اجتماعی مطالعه تطبیقی رویکرد اسلامی و غربی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 18، شماره: 39
7 رویکردرسانه ای به تحلیل ارتباطی امربه معروف و نهی ازمنکر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 15، شماره: 25
8 سیاست گذاری فرهنگی مطلوب مسجد در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی دیدگاه های خبرگان و سیاست گذاران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 21، شماره: 46
9 هنجارهای عفاف وحجاب اسلامی درسیماوسینما تحلیل تطبیقی سیاست ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 14، شماره: 21