آقای دکتر محمدمهدی عسگری

دکتر محمدمهدی عسگری دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

آقای دکتر محمدمهدی عسگری

Dr. Mohamad Mahdi Asgari

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدمهدی عسگری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه های نفت و گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 2
2 بررسی فقهی اوراق بهادار بیمه ای (با رویکرد موضوع شناختی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 31، شماره: 1
3 بررسی مفهوم فقر از منظر قرآن و روایات ایمه اطهار(علیهم السلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 3، شماره: 5
4 تاثیرسرمایه اجتماعی ررشدوتوسعه اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 4، شماره: 8
5 تحلیل مقایسه ای الگوهای تکافل و آسیب شناسی آنها از منظر ذینفعان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
6 تحلیل نقش مولفه های توسعه انسانی در بهبود وضعیت فقرو توزیع درآمد از دیدگاه اسلامی(مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 6، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی تدوین راهبرد تحقیقاتی پژوهشکده بیمه در جهت عملیاتی کردن برنامه تحول در صنعت بیمه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیمه و توسعه عملیاتی کردن برنامه تحول در صنعت بیمه
2 بازاریابی رابطه ای، راهبردی مناسب در پیشبرد بیمه های خرد (دریافت مقاله) سیزدهمین سمینار بیمه و توسعه بیمه های خرد
3 پیش بینی نقص نرم افزار: اصول، مبانی و روش ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات