آقای دکتر رضا نجاری

دکتر رضا نجاری دانشیار دانشگاه پیام نور

آقای دکتر رضا نجاری

Dr. Reza Najari

دانشیار دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا نجاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مدیریت سازمان های دولتی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی میدانی الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 1
2 بررسی تاثیر نگرش کارکنان بر استفاده از دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 32
3 بررسی تطبیقی ساختار و کارکرد دانشگاه پیام نور با پنج دانشگاه باز جهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
4 بررسی و تبیین عوامل موثر بر بدگمانی به تغییر سازمانی در دانشگاه پیام نور استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی و تبیین نقش سرمایه روان شناختی در پیامدهای سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 2
6 تبیین مفهوم کارکردی مردم واری(تناسب ارکان)در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 1
7 روش نظریه پردازی شهید مرتضی مطهری در مبحث رشد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 19، شماره: 2
8 ساز و کارهای همراستاسازی اهداف فردی و سازمانی به صورت عملیاتی و اجرایی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 14
9 طراحی مدل افزایش شفافیت سازمانی با رویکرد داده بنیاد در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 5، شماره: 1
10 طراحی و تبیین مدل ارزش های سازمانی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق حرفه ای در مدیریت از منظر دین اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
2 بررسی تاثیر استراتژی های منابع انسانی وکسب و کار بر ارزش های سازمانی (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
3 بررسی تاثیر مولفههای اخلاق حرفهای بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی: شرکت پست تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
4 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
5 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
6 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مدیران برای کارآفرینی سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
7 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کادر پرستاری بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
8 بررسی کارآفرینی درون سازمانی در سازمان های دولتی (مطالعه ی موردی در استان مرکزی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 بررسی و تبیین تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر سرمایه اجتماعی در سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
10 بررسی و تبیین تاثیر و رابطه رفتار سازمانی مثبت با تحول سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
11 بررسی و تبیین تاثیر هوش هیجانی بر موفقیت سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
12 بررسی و نقد جامع نظریه روابط انسانی از دیدگاه اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
13 تاثیر گمرک الکترونیکی بر عملکرد صادراتی از منظر صادرکنندگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
14 تحلیل مسیر عوامل روانشناختی بر سلامت روان(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه ایلام و علوم پزشکی شهرایلام ) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
15 تحلیل و نقد نظریه سازمان های یادگیرنده در چارچوب الگوی سه شاخگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
16 جستاری بر رویکردهای مدیریت اسلامی: با نگاهی نظری و فلسفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
17 جستاری بر رویکردهای مدیریت اسلامی: با نگاهی نظری و فلسفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
18 رابطه ابعاد مختلف سرمایه فکری با کار آفرینی سازمانی(مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی شهرستان سمنان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد
19 رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی:شرکت نورد و لوله صفا شهرستان ساوه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
20 رابطه بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی بین معلمان پایه اول تا چهارم مدارس ابتدایی شهرستان زرین دشت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
21 رابطه ی بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه ی موردی : شرکت نورد و لوله صفا ساوه ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
22 رابطه ی بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه ی موردی : شرکت نورد و لوله صفا ساوه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
23 رابطه ی بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی مطالعه ی موردی: شرکت نوردولوله صفا ساوه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی
24 عوامل موثربررفتاراخلاقی کارکنان درسازمان جهت نیل به اهداف اقتصادمقاومتی باتاکید بربیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
25 مدرنیسم و پست مدرنیسم، رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
26 مروری اجمالی بر گمرک الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
27 مطالعه تطبیقی تفکیک قوا در کشورهای ایران و فرانسه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
28 نقش سرمایه اجتماعی در تسهیم دانش در بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان