آقای هادی وکیلی

هادی وکیلی دانشیار گروه پژوهشی حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آقای هادی وکیلی

Hadi Vakili

دانشیار گروه پژوهشی حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای هادی وکیلی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه حکمت معاصر

سمتهای علمی و اجرایی آقای هادی وکیلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش معنویت های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقد‌ها پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی( پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی)، قم اسفند 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا طریقه اخلاقیون نجف طریقه ای عرفانی است (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 1
2 ارزیابی میزان اعتبار ترجمه فارسی تاریخ ایران از سرجان ملکم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 42، شماره: 3
3 الزامات بینش هانری کربن درباره ولایت در روش مطالعه تاریخی اسلام (بررسی دو رویکرد تاریخ قدسی و تاری خمندی فهم دین) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 23، شماره: 89
4 اندیشوران شیعی و ابن عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی اندیشه ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی العزاقر بنیان گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 11، شماره: 41
6 بررسی مقایسه ای نقش عشق در سلوک عرفانی از منظرامام خمینی (ره) و خوآن دلاکروث (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 7، شماره: 2
7 بررسی نگاه آرای هانری کربن و سید احمد فردید در باب گفت وگو میان عرفان اسلامی و فلسفه آلمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 3
8 پیامدهای فلسفی یگانه انگاری در اندیشه ابن عربی و اسپینوزا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 2
9 تاثیر آموزشهای دارالفنون در گرایش هنر عصر ناصری به غرب (با تکیه بر موسیقی و نقاشی) (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 31
10 تاثیر ابن عربی در نگرش های کلامی فیض کاشانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 4
11 تأملاتی تاریخی درباره نهم ربیع (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 4، شماره: 85
12 تحلیل فرهنگی و تاریخی ازوضع خوراک و پوشاک در هورامان دوره قاجار و پهلوی اول (با استفاده دیوان ملا حسن دزلی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
13 تطبیق آیه لیس کمثله شیء با حقیقت محمدیه از منظر اسما و صفات الهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 1
14 تفسیر آیه نور از منظر ابن سینا و داراشکوه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 3، شماره: 1
15 چیستی و ویژگی های تجربه عرفانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 1، شماره: 2
16 خیال و مثال در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 1
17 دکان های غذایی و غذاهای آماده در ایران دوره اسلامی (قرن دوم تا هفتم هجری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 47، شماره: 95
18 رفتارشناسی امام کاظم (ع) با موالی و بردگان (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 9
19 شطحیات عرفانی از منظر منطق و تفکر فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 3
20 شورش هورآمان در عصر ناصرالدین شاه قاجار (1284 - 1286ق) (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 28
21 معنویت برای کودکان در عرفان اسلامی با تکیه بر دیدگاه آیت االله شاه آبادی (س) و امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 8، شماره: 2
22 نیت و مصارف موقوفات واقفان مشهد در دوره پهلوی اول و دوم(با تکیه بر وقفنامههای اداره اوقاف خراسان رضوی وآستان قدس رضوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 45، شماره: 91
23 واکاوی مسئله گرانی نان در کردستان دوره قاجار و تبیین عوامل موجده آن (1332 - 1342ه.ق) (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسى ادبیات حماسى علماى فارس در شکل گیرى مبارزات مردمى در جنگ جهانى اول (دریافت مقاله) همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول
2 بررسی تأثیرتوپولوژی بازشو در میزان جابه جایی نسبی طبقات و همچنین تمرکز تنش حول بازشوها در دیوار های برشی بتن آرمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
3 تاثیر اسلام بر ساختار،شکل و محتوای شهرهای ایرانی تا قرن ششم هجری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
4 تاثیر وقف بر مسائل اجتماعی و فرهنگی مشهد در دوره پهلوی (باتکیه بر موسسات آموزشی و درمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
5 تحلیل مناسبات سیاسی، مذهبی سربداران طغاتیموریه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سربداران
6 حل عددی معادلات آب های کم عمق با استفاده از شبکه های غیرسازمان یافته مثلثی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
7 روان شناسی تجربه ی عرفانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
8 همگرایی ایرانیان و عرب ها در برگزاری جشن نوروز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی