آقای پروفسور سامان حسین خانی

پروفسور سامان حسین خانی استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس

آقای پروفسور سامان حسین خانی

Prof. Saman Hosseinkhani

استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور سامان حسین خانی در مجلات و ژورنالها