خانم دکتر مونا بیکر

دکتر مونا بیکر استاد دانشگاه منچستر انگلستان

خانم دکتر مونا بیکر

Dr. Mona Baker

استاد دانشگاه منچستر انگلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مونا بیکر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه