آقای دکتر محمد دورعلی

دکتر محمد دورعلی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر محمد دورعلی

Dr. Mohammad Dorali

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد دورعلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی ششمین کنفرانس انرژی بادی ایران انجمن علمی انرژی بادی ایران، تهران -سالن همایش های وزارت نیرو مهر 1397