آقای عبدالله توکلی

عبدالله توکلی دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آقای عبدالله توکلی

Abdollah Tavakoli

دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عبدالله توکلی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
معاون سردبیردوفصلنامه اسلام و مدیریت