آقای دکتر قاسم عابدی

دکتر قاسم عابدی دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آقای دکتر قاسم عابدی

Dr. Ghasem Abedi

دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر قاسم عابدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه مهندسی فرآیندها
هیات تحریریهدوفصلنامه مهندسی فرآیندها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The prevalence of herpes simplex virus type 1 and 2infection in Iran: A meta-analysis (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 14، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تأثیر مدیریت فرآیندهای بیمارستانی بر گرایش بیماران به بیمارستان های دانش بنیان دولتی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
2 بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و بلوغ سازمانی کارکنان بیمارستان های آموزشی شهر ساری در سال 1386 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
3 تاثیر عوامل اجتماعی ، محیطی و فرهنگی بر کارایی کارکنان معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
4 رابطه کیفیت زندگی عمومی با کیفیت زندگی اختصاصی کاری در زنان شاغل؛ با نقش واسط تعارض کار-خانواده (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور