آقای دکتر محمد داوودی

دکتر محمد داوودی دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آقای دکتر محمد داوودی

Dr. Mohammad Davoodi

دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد داوودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
جانشین سردبیردوفصلنامه تربیت اسلامی