آقای حجة الاسلام سید حمیدرضا حسنی

حجة الاسلام سید حمیدرضا حسنی دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آقای حجة الاسلام سید حمیدرضا حسنی

Seyed Hamidreza Hasani

دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام سید حمیدرضا حسنی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال